Masayang tinanggap ng 25 iskolars mula sa Magogod, Amulung, Cagayan ang kanilang Personal Protective Equipment (PPE) allowance

Copyright © 2015. TESDA-Aparri Polytechnic Institute.All rights reserved.
Official Website of Aparri Polytechnic Institute