Beware of Fake National Certificates!

Oops! 🤭 Legit ba ang iyong National Certificate? I-check mabuti. Huwag magpaloko sa mga mapagsamantalang indibidwal na nagbebenta ng mga National Certificates (NC). PEKE ‘YAN!
Kung gusto mong i-verify ang iyong natanggap na NC, pwede kang sumadya sa pinakamalapit na tanggapan ng TESDA sa inyo para masiguradong authentic o legit ang hawak mong NC. ✅
Mag-ingat at wag magpabiktima sa mga taong manloloko. 🚩
#TESDAAbotlahat

Copyright © 2015. TESDA-Aparri Polytechnic Institute.All rights reserved.
Official Website of Aparri Polytechnic Institute