Ang Aparri Polytechnic Institute (API) ay magsasagawa ng libreng assessment para sa mga industry workers

Magandang Balita!
Ang Aparri Polytechnic Institute (API) ay magsasagawa ng libreng assessment para sa mga industry workers.
Tingnan lamang ang post para sa iba pang detalye tungkol dito!
#TESDAAbotLahat

Copyright © 2015. TESDA-Aparri Polytechnic Institute.All rights reserved.
Official Website of Aparri Polytechnic Institute